ZENS4U Relatiecoach

Alles om ons heen dat langere tijd gebruikt wordt heeft onderhoud nodig. Onze auto, ons huis, onze fiets én ook onze relaties. Onze zakelijke relaties onderhouden we vaak prima en ook onze relaties met familie en vrienden krijgen voldoende aandacht middels bezoekjes, telefoontje en kaartjes.
De relatie met onze eigen partner ervaren we vaak als iets vanzelfsprekends. Natuurlijk houden we van elkaar, natuurlijk kennen we elkaars goede en minder goede kanten, maar we kennen elkaar al zo lang en goed dat we denken dat die relatie geen onderhoud behoeft.
En daarom gaat het soms mis in liefdesrelaties, we gaan teveel uit van veronderstellingen en behaalde resultaten uit het verleden.
Als jij nu merkt dat je relatie niet meer zo leuk, fijn, gezellig, hecht, enthousiast, enzovoort is als voorheen en je wilt hem verbeteren kom eens langs en kijk of de door ZENS4U ontwikkelde triple A methode jullie weer dichter bij elkaar kan brengen.
De drie A’s staan voor Aandacht, Acceptatie en Aardig zijn.
Drie bekende begrippen en waarschijnlijk open deuren maar die wel uiterst bepalend zijn voor het welslagen van een relatie.
Uiteraard hangen ze met elkaar samen en zal een relatie waarin de partners niet meer 100% tevreden met elkaar zijn, scheurtjes vertonen in alle drie de A’s. Het voordeel van die samenhang is ook dat concentratie op één ervan vaak ook invloed heeft op de andere A’s.
Wrijvingen binnen relaties hebben altijd te maken met één, maar vaak ook meerdere, van deze punten:

  • geld
  • huishouden
  • kinderen
  • familie
  • vrienden
  • vrije tijd
  • verslaving
  • seks

En ook hier geldt dat ze elkaar wezenlijk beïnvloeden.

Om samen naar een oplossing te werken is het belangrijk dat beide partners eerlijk durven te zijn naar elkaar maar ook zeker naar ons. Pas als volkomen duidelijk is waar de pijnpunten liggen en er geen verborgen gebreken meer in de relatie zijn kan gestart worden met de therapie.
Dat eerlijk zijn is veel moeilijker dan het lijkt. We zeggen altijd wel dat we volkomen eerlijk zijn naar onze partner maar we weten ook dat we allemaal wel eens iets niet vertellen omdat we weten (of denken te weten) dat onze partner dat niet leuk, fijn of goed gaat vinden.
Toch moeten deze zaken op tafel komen omdat frustraties binnen relaties vaak voortkomen uit de geheimen die we voor elkaar hebben.
Als we bijvoorbeeld vinden dat geld een issue is maar we wel zelf elke week het ene rondje na het andere geven in de kantine is dat een geheim dat zwaar drukt op degene die het geheim houdt.
De sessies worden deels met beide partners en deels met één van de twee gedaan. Maar uiteindelijk is het doel dat de “sessies” regelmatig gedaan worden zonder dat ZENS4U zich er nog mee bemoeit.
Herkennen jullie je hierin, maak dan een afspraak en kom eens kijken maar vooral luisteren of wij iets voor jullie kunnen betekenen.

ZENS4U Gezinscoach

Voor alles waar je als mens aan begint kun je een opleiding volgen. Behalve voor één van de belangrijkste dingen in het leven. Ouders worden en zijn. Geen wonder dus dat we allemaal fouten maken tijdens de opvoeding van onze kinderen. En fouten maken is ook niet erg; van je fouten kun je leren en ook de kinderen leren van de fouten van hun ouders.
Soms lijkt het echter mis te gaan. Vooral als de kinderen in de pubertijd komen zijn ouders bang hun grip op de opvoeding kwijt te raken.
“Mijn kinderen luisteren niet meer naar mij. Ze hebben geen respect meer voor ons.” Zijn veel gehoorde klachten.
De kinderen hebben vaak een andere kijk op de situatie. “Mijn ouders zijn zo ouderwets die weten niet hoe het in de huidige tijd eraan toe gaat. Ze hebben totaal geen vertrouwen in mij en geven mij geen enkele verantwoording.”
Zoals bij elk verschil van mening ligt de waarheid vaak in het midden.

De door ZENS4U ontwikkelde tripple A methode heeft ook hier zijn kwaliteit bewezen.
Echte Aandacht geven aan elkaars wensen, Accepteren van de verschillen tussen de generaties én het Aardig zijn omdat het kan verbetert de communicatie tussen ouders en kinderen zo danig dat er weer een open en bovenal fijne thuissituatie ontstaat voor alle partijen.
Hebben jullie thuis ook te vaak ruzie met elkaar? Merken jullie dat de spanningen tussen de ouders en de kinderen tevens leidt tot spanningen tussen de ouders? Zijn jullie de schreeuwende gesprekken of juist de ellenlange stiltes beu?
Maak een afspraak en laten wij gezamenlijk eens kijken of we snel tot een werkzame aanpak kunnen komen.

Werkwijze en tarieven

Het belangrijkste aspect in elk hulpverleningstraject is het gevoel. Het gevoel dat er een klik is. Het gevoel dat er wederzijds vertrouwen is. Het gevoel dat iedereen een oplossing wil. Het gevoel dat we er samen uit komen.
Daarom begint een traject bij ZENS4U altijd met een gratis intake gesprek van 30 minuten. In dat halfuur wordt kennisgemaakt én gekeken of de benodigde klik en vertrouwen aanwezig zijn.
Wanneer besloten wordt om verder te gaan kunnen we een eerste sessie inplannen. Deze sessie kan op meerdere lokaties plaatsvinden. Bij ZENS4U in de huiskamer, bij jullie thuis of buiten. Ja, buiten kan ook omdat het vaak makkelijker praat als je loopt en in de natuur bent.

Een sessie duurt circa 1,5 tot 2 uur en de kosten daarvan bedragen € 135.
Daarnaast worden reiskosten ad 25ct per kilometer in rekening gebracht voor afspraken die verder weg zijn dan 25 kilometer van Etten-Leur.
Na de eerste sessie volgt een evaluatie bij ZENS4U in de huiskamer. Deze evaluatie is het moment waarop gekeken wordt wat het vervolg traject gaat zijn. Deze evaluatie duurt circa een half uur en is bij de prijs van de eerste sessie inbegrepen.
Het vervolgtraject is maatwerk zodat we daar weinig over kunnen vertellen. Wel kunnen we zeggen dat er gemiddeld tussen de 8 en 15 vervolgsessies nodig zijn.
Een vervolg sessie van 1 tot 1,5 uur kost € 85.

Contact

zens4u-logo-def
Schimmelpennincklaan 40
4871 GB Etten-Leur
ed@zens4u.nl
06 55 847 580